Bàn bóng bàn cũ

Bàn bóng bàn đã qua sử dụng, có những cái lỗi vận chuyển xước sơn tí xíu và hầu hết đã được sơn sửa lại cẩn thận.