Mặt vợt láng

Mặt vợt có bề mặt phẳng có ma sát được hầu hết các vận động viên sử dụng hiện nay.